עמותת טאקוונדו תל אביב

עמותת טאקוונדו תל אביב הוקמה בשנת 2011, היחידה מסוגה בעיר, עבור מועדון טורנדו אומנויות לחימה.

מטרותיה העיקריות של עמותת טאקוונדו תל אביב

קידום ופיתוח ענף הטאקוונדו בתל אביב. הפצת ענף הספורט אולימפי זה בקרב ילדים, נוער ובוגרים דרך מוסדות הלימוד וההשכלה הגבוהה. הבאת ספורטאים המעוניינים להתמיד ולהתפתח בענף לרמת תחרויות נאותה וראויה עד לייצוג המדינה בתחרויות בין לאומיות. חינוך האוכלוסייה לפעילות ספורטיבית אינטנסיבית.
העמותה מתחייבת לדאוג בראש ובראשונה לספורטאי המועדון לקידומם האישי בענף הטאקוונדו מהתחרות הבינלאומית הראשונה. ובנוסף, ציוד מתקדם למען קידום האימונים המקצועיים.