המרכז הישראלי לטאקוונדו הינו אתר אינפורמטיבי אנימטיבי שהוקם כדי להעלות את המועדות לטאקוונדו בישראל ובתל אביב בפרט. באתר זה תוכלו להתרשם מאומנות הלחימה האולימפית הפופולרית ביותר בעולם.